Cách thức ứng tuyển

1. Nhận hồ sơ trực tiếp tại quầy Daisy 131 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

2. Nhận hồ sơ trực tuyến qua Email: tuyendung@daisystore.vn

3. Ứng tuyển qua mẫu đăng ký trực tuyến: https://goo.gl/IWXCpb