Vị trí tuyển dụng

1. Nhân viên Sales & Marketing online

2. Nhân viên hành chính nhân sự

3. Quản lý chi nhánh

4. Kế toán tổng hợp

5. Nhân viên IT, kỹ thuật

6. Thợ may

7. Nhân viên ra mẫu, cắt dập